CZ

RU

EN

 

„Společnost Promstal engineering, s.r.o. je mladá progresivní firma, která se zabývá projektováním staveb a technologických celků na bázi ocelových konstrukcí. Naší prioritou je rozvoj úspěšné spolupráce s našimi obchodními partnery a poskytování kvalitních inženýrských služeb ve všech fázích realizace projektu.“

Komplexní projekty ocelových konstrukcí

Projektování staveb

TECHNOLOGIE BIM, PROJEKTOVÁNÍ JAKO ŽIVÝ MECHANISMUS

Tato pokroková technologie nám nabízí pracovat s digitálním modelem budovy, který umožňuje výměnu informací v rámci návrhu objektu, výroby ocelové konstrukce a výstavby. Díky mechanismu propojení softwaru jsme schopni v reálném čase reagovat na veškeré změny v procesu návrhu a předcházet tak kolizím s ostatními profesemi.

VÍCE INFORMACÍ

Spolupráce s technickými univerzitami

MEZINÁRODNÍ PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE

Jakožto absolventi Fakulty stavební ČVUT v Praze udržujeme blízký vztah s naší domoskou univerzitou. Díky zahraničním stážím, které jsme měli možnost absolvovat, získáváme v této sféře mezinárodní přesah. Naše společnost uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci s katedrou teoretické mechaniky při Polytechnické univerzitě v sibiřském městě Tomsk.

VÍCE INFORMACÍ

Copyright & design 2016   Promstal engineering, s.r.o.

 E-mail:  info@promstal.cz