PROMSTAL engineering, s.r.o. v soutěži Tekla BIM Awards 2020

PROMSTAL engineering, s.r.o. v soutěži Tekla BIM Awards 2020

11.10.2020
V tvrdé konkurenci se nám podařilo v česko-slovenském kole vyhrát kategorii „Projekty veřejného zájmu“ s projektem terminálu letiště ve Francii, který jsme zpracovali společně s firmou Industrial Design & Service a.s. Tímto jsme zároveň postoupili do celosvětového kola této soutěže.

Je nesporným faktem, že bez moderních nástrojů Tekla Structures Steel Detailling, Tekla Sharing a Trimble Connect by celý proces nemohl běžet takovým tempem a s takovou kvalitou. Veškeré předávání podkladů a zadání probíhalo formou 3D modelů a dat.

Jedná se o nosné konstrukce pro technologii třídění zavazadel. Důvodem stavby bylo rozšíření kapacit terminálu mezinárodního letiště. Všechny konstrukce se nacházejí v interiéru a navíc pod úrovní terénu. Celý projekt je členěn na tři části – „A“, „Gallery“ a „B“. Část „A“ má hrubé půdorysné rozměry 60 x 208 m a maximální výšku 12 m. Jedná se o mnohoúrovňovou konstrukci nesoucí jak technologii, tak obslužné lávky, schodiště a žebříky. Technologie se různě protíná a mění směr, prakticky se v patrech nad sebou neopakuje. Část „B“ má hrubé půdorysné rozměry 28 x 340 m a maximální výšku 4,5m. Konstrukce je převážně v jedné úrovni s přístupovými schodišti a žebříky. Horní povrch plošiny není vodorovný, ale kopíruje podlahu ve spádu, který na délku 340 m dělá cca 1,7 m výšky. Třetí část „Gallery“ spojuje dvě předcházející a má hrubé rozměry 6,5 x 360 m. Konstrukce je navržena do podzemního tunelu a místy zabírá celou možnou šířku i výšku. Tunel má navíc podlahu v několika spádech, zhruba v polovině je nejvyšší bod a do obou směrů klesá.

Více informací ZDE

Náš projekt v celosvětovém kole soutěže ZDE