Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Za naší strategickou činnost považujeme výzkum a vývoj v našem oboru, aktivní cesta neustálých inovací je dle nás v současné době nezbytná. Společně s našimi hlavními partnery v oboru pracujeme na následujících výzkumných projektech, které vnímáme jako nutnou investici do naší budoucnosti. Zcela zásadní pro naši filozofii je rozvoj a implementace BIM technologií, ne jen sledování tohoto trendu. Cítíme se být součástí revoluce stavebnictví  4.0.

Neustále nacházíme navazující i zcela nová témata, takže s určitostí můžeme tvrdit, že další výzkumné projekty budou následovat. 

POKROČILÉ STATICKÉ ŘEŠENÍ OCELOVÝCH HAL.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019320

Cílem projektu je prostřednictvím aktivit průmyslového výzkumu i experimentálního vývoje vytvořit software pro optimalizaci rámových ocelových hal. Na základě pokročilých statických řešení tento software umožní navrhovat konstrukce, které se při výpočetních simulacích budou maximálně přibližovat k jejich skutečnému chování. Výsledkem bude také nová typová série hal s užitným vzorem.

VÝZKUM A VÝVOJ MODULÁRNÍ MOBILNÍ DIAGNOSTICKÉ STANICE PRO INSTALACI A TESTOVÁNÍ LETECKÝCH KOMPONENTŮ.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020329

Cílem projektu je prostřednictvím aktivit průmyslového výzkumu i experimentálního vývoje vyvinout prototyp modulární konstrukce diagnostické stanice pro instalaci a testování leteckých komponentů, která by zajistila splnění požadavků zákazníků z pohledu flexibility a univerzálnosti použití.

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.