3D BIM konstruování

3D BIM konstruování

Jsme součástí revoluce stavebnictví 4.0, aktivně využíváme technologii BIM projektování. Tato technologie nám nabízí pracovat s digitálním modelem budovy, který umožňuje výměnu informací v rámci statického návrhu objektu, výroby ocelové konstrukce a průběhu výstavby. Díky mechanismu propojení softwaru jsme schopni efektivní koordinace s ostatními profesemi. Důležitějším faktem je, že BIM technologie nám umožňuje flexibilně reagovat na veškeré změny v procesu návrhu a předcházet tak kolizím. Tento přístup je klíčový pro úspěšné zpracovávání složitých celků, které běžně projektujeme a realizujeme.

Součástí naší firemní filozofie je používání nejmodernějších postupů projektování a aktuálních verzí softwaru, díky tomuto faktu jsme schopni zpracovávat kvalitní projekty s maximální efektivitou.

Efektivitu a úspěšnost tohoto řešení dokazuje i náš společný úspěch s Industrial Design & Service a.s. v Tekla BIM Awards 2020, kde se nám podařilo vyhrát kategorii Obecně prospěšné projekty s rozsáhlou konstrukcí letiště ve Francii. Více informací ZDE