TEKLA MODEL SHARING

Nadměrné projekty zpracováváme společně s našim partnerem Industrial Design & Service a.s. pomocí sdíleného modelu, který je uložen v cloudovém prostředí.

"Nástroj Tekla Model Sharing dovoluje spolupráci celého týmu na jednom totožném modelu Tekla Structures v reálném čase. Celý proces se odehrává na cloudu, přičemž odesílány a příjmány jsou pouze dílčí změny, nikoli celý model. Díky této technologii je tento proces velice rychlý a to nezávisle na celkové velikosti modelu. Tekla Model Sharing umožňuje pracovat i offline a veškeré změny jsou následně synchronizovány po opětovném připojení k internetu. Tento nástroj disponuje funkcemi pro kontrolu jednotlivých rolí a dovoluje spolupracovníkům detailně spravovat provedené změny v modelu." (Construsoft)