Technologické konstrukce

Specifické ocelové konstrukce s plnou integrací BIM prostředí pro technologické celky s uplatněním v leteckém průmyslu, automotive, těžebním průmyslu apod.