Používaný software pro naše projekty

Níže uvedená BIM softwarová řešení zásadně udržujeme v nejaktuálnějších verzích, tato skutečnost nám umožňuje držet krok s moderními trendy HIGH-TECH průmyslových odvětví.

SCIA Engineer je integrovaný, výpočtový a dimenzační software pro řešení všech druhů konstrukcí z různých materiálů. Široká škála funkcí umožňuje návrh kancelářských budov, průmyslových závodů, mostů nebo jakéhokoli jiného projektu, vše v rámci jednotného, intuitivního prostředí. (SCIA)

Tekla Structures je nejmodernější 3D BIM řešení stavebních konstrukcí, které umožňuje vytvářet, kombinovat, řídit a sdílet multi-materiálový model konstrukce, jenž obsahuje všechny informace nezbytné pro výrobu a realizaci. Tekla Structures má k dispozici nástroje pro vytváření modelu, detailování, práci s negrafickými informacemi a podporuje automatické generování výkresové dokumentace. (Construsoft)

IDEA StatiCa je software pro návrh a posouzení všech typů ocelových styčníků. Lze pracovat se svařovanými nebo šroubovanými styčníky, kotvením, kloubovými styčníky, lze použití obrovské množství typů průřezů. IDEA Statica přináší také unikátní řešení pro posuzování únosnosti prvků s vlivem stabilitních problémů jako klopení, lokální boulení, atd. (IDEA)

Trimble Connect je cloudový nástroj určený ke spolupráci a sdílení informací na BIM projektech. Trimble Connect dokáže pracovat s mnoha různými datovými formáty a obsahuje integrovaný 3D BIM prohlížeč. Aktuální data jsou pro všechny zúčastněné strany přístupná kdykoli a odkudkoli. Všechny informace o projektu jsou zřetelné a dohledatelné. S Trimble Connect pracujete na projektech maximálně efektivně a posouváte samotnou komunikaci na ještě vyšší úroveň. (Construsoft)

ARCHICAD je vyladěný CAD/BIM pro architekty a projektanty, unikátní schopností pracovat jako BIM a současně produkovat 2D výkresy až do úrovně prováděcí dokumentace. (Cegra)

AutoCAD LT® je software CAD (Computer-Aided Design), na který se architekti, projektanti, konstruktéři a návrháři spoléhají při tvorbě přesných 2D výkresů a dokumentace. (Autodesk)